Evaluatieformulier voor cliënten van verloskundigen de Baarsjes & Bos en Lommer

Klik hier voor de toelichting.

Wij, verloskundigen van verloskundigen de Baarsjes & Bos en Lommer hebben u begeleid tijdens uw zwangerschap, bevalling en/of kraambed.
Wij willen onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. De mening van u als cliënt over onze praktijk is hiervoor heel bepalend. Door middel van dit evaluatieformulier willen wij u vragen wat u van de zorgverlening in onze praktijk vond en wat er volgens u verbeterd kan worden.

Wij zouden het erg op prijs stellen als u deze enquête online in wilt vullen. Het invullen van dit formulier kost ongeveer een kwartier van uw tijd. U kunt zelf kiezen of u de vragen anoniem in wilt vullen of niet.

Deze vragenlijst kunt u invullen door aan te kruisen in welke mate u het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Bijvoorbeeld:

Er lagen regelmatig nieuwe tijdschriften in de wachtkamer

Helemaal eens  0 0 0 0  Helemaal oneens  0 nvt

Als u het met deze uitspraak 'Helemaal eens' bent dan zet u het kruisje lnks naast "helemaal eens". Naarmate u het meer oneens bent met deze uitspraak zet u het kruisje meer naar rechts. Mocht de uitspraak helemaal niet op u of uw situatie van toepassing zijn geweest dan kunt u 'nvt' (niet van toepassing) aankruisen.
Als u wilt dan kunt u een toelichting geven bij uw antwoorden, deze kunt u in uw eigen woorden weergeven aan het eind van elk blok vragen.

Wilt u alle vragen beantwoorden?

Waar in de vragenlijst wordt gesproken van 'zij/haar' kunt u ook 'hij/zijn' lezen.

Op basis van, onder andere, uw informatie zullen wij regelmatig onderdelen van de zorgverlening aanpassen. U kunt deze aanpassingen lezen op onze website: www.verloskundigendebaarsjesenbosenlommer.nl

Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de praktijk, telefoonnummer 020 6152035.


Sluit toelichting

Praktijkinrichting

1De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen).Helemaal eens Helemaal oneens nvt
2De praktijk ziet er netjes en hygiënisch uit.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
3De stoelen in de wachtkamer zitten prettig.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
4In de wachtkamer is er voor kinderen van verschillende leeftijden voldoende, veilig en schoon speelgoed.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
5Er liggen regelmatig nieuwe tijdschriften in de wachtkamer.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
Toelichting:

Praktijkorganisatie

6Meestal kon ik een afspraak maken op een voor mij geschikt tijdstip.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
7De assistente was vriendelijk en hielp mij goed.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
8Ik hoefde niet te lang te wachten in de wachtkamer.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
9Ik ben goed geïnformeerd over de praktijkorganisatie (telefoonnummers, openingstijden, etc)Helemaal eens Helemaal oneens nvt
Toelichting:

De verloskundige

10Ik kon met mijn vragen en zorgen bij de verloskundige terecht.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
11De verloskundige nam voldoende tijd voor mij.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
12De verloskundige was vriendelijk en geïnteresseerd in mij.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
13De verloskundige kwam gemaakte afspraken na.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
14De verloskundige begeleidde mij goed tijdens de zwangerschap.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
15Er werd naar mijn idee vertrouwelijk omgegaan met mijn gegevens.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
16De verloskundige gaf begrijpelijke informatie.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
17De verloskundige gaf mij informatie over wat ik van haar kon verwachten aan zorg en begeleiding.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
18De verloskundige gaf mij voldoende ruimte om mijn zwangerschap, bevalling en kraambed op mijn eigen manier in te vullen. Helemaal eens Helemaal oneens nvt
19De verloskundige betrok mijn partner, en eventueel mijn kinderen, goed bij de zwangerschap, bevalling en kraambed.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
Toelichting:

De zwangerschap

20De verloskundige gaf mij voldoende informatie over de zwangerschap zodat ik wist wat ik kon verwachten.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
21De verloskundige besprak voldoende mijn verwachtingen en wensen ten aanzien van de zwangerschap.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
22Ik kreeg voldoende informatie over prenatale screening.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
Toelichting:

De bevalling

23De verloskundige gaf mij voldoende informatie over de bevalling.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
24De verloskundige besprak voldoende mijn wensen en verwachtingen over de bevalling.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
25De verloskundige heeft mij voldoende geïnformeerd over de voor- en nadelen van pijnbestrijding.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
26Ik kreeg voldoende informatie over de voor- en nadelen van een thuis- en ziekenhuisbevalling.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
27Ik had er vertrouwen in dat de verloskundige mij goed zou bijstaan tijdens de bevalling.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
28De verloskundige maakte, toen ik ging bevallen, duidelijke afspraken met mij wanneer zij langs zou komen.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
29De verloskundige was op tijd bij mijn bevalling.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
30De verloskundige begeleidde mij goed tijdens de bevalling.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
Toelichting:

Overdracht gynaecoloog

31Bent u doorverwezen naar de gynaecoloog? Ja Nee
32De verloskundige heeft met mij besproken waarom ik werd doorverwezen.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
33De gynaecoloog was goed op de hoogte van mijn gegevens en/of situatie.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
Toelichting:

Het kraambed

34De verloskundige had mij goed voorbereid op de tijd na de bevalling.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
35De verloskundige gaf mij in het kraambed goede informatie over de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de bevalling.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
36De verloskundige gaf mij goede informatie over mijn baby.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
37De verloskundige begeleidde mij goed tijdens het kraambed.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
38Ik kreeg voldoende informatie over de voor- en nadelen van borst- en kunstvoeding.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
39Ten aanzien van de (borst)voeding voelde ik mij voldoende ondersteund door de verloskundige.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
40De verloskundige en kraamverzorgende zaten wat betreft hun adviezen op één lijn.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
41Ik kreeg voldoende gelegenheid om de bevalling met de verloskundige na te bespreken.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
42Ik vind het prettig dat ik na zes weken op nacontrole kan komen.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
Toelichting:

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van de verloskundige

43Ik wist goed in welke situaties ik de verloskundige of juist de praktijkassistente moest bellen.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
44Ik kon de verloskundigen of de assistente gemakkelijk telefonisch bereiken.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
45Wanneer ik mij zorgen maakte dan kwam de verloskundige langs of kon ik tussendoor op het spreekuur komen.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
46In noodgevallen kon ik de verloskundige snel genoeg bereiken.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
47Alle verloskundigen zaten op één lijn wat betreft hun adviezen.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
Toelichting:

Overig
In deze categorie staan een aantal vragen over verschillende onderwerpen

48De praktijkfolder/ de website zijn duidelijk en kloppen met mijn ervaringen in de praktijk.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
49Ik weet dat de praktijk een klachtenregeling heeft en hoe ik daar gebruik van kan maken.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
50Ik vond dat er voldoende privacy was tijdens het lichamelijk onderzoek.Helemaal eens Helemaal oneens nvt
51Tijdens het spreekuur, werd de verloskundige vrijwel niet gestoord (doordat er iemand binnen kwam lopen, door de telefoon, etc).Helemaal eens Helemaal oneens nvt
Toelichting:
Hieronder kunt u tips, aanbevelingen of andere ideeën voor verbeteringen kwijt:
Wat vond u goed aan de praktijk en wat vond u minder goed?
Zou u deze praktijk bij andere zwangeren aanbevelen?
Welk rapportcijfer zou u deze praktijk geven?

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!

Hieronder kunt u uw naam en adres in vullen, maar dit hoeft niet.

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer: